Śledź nas:

Dołącz do użytkowników iSanok.pl - Załóż konto   |   Zaloguj się
Redakcja  |  13.09.2017

Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko?

Ukończenie osiemnastego roku życia jest momentem wyczekiwanym przez młodzież. Datę tę najczęściej kojarzy się z możliwością zakupu produktów, które wcześniej były niedostępne, zdawania egzaminu na prawo jazdy, czy zawarcia umowy o pracę. Mówiąc językiem prawa w dniu tym osoba fizyczna uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. Najczęściej dzień 18-tych urodzin uznaje się za wejście w dorosłość i rozpoczęcie odpowiedzialnego życia – włącznie z pełnym ponoszeniem konsekwencji swoich czynów. W jaki sposób kształtuje się cywilna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niepełnoletniego?

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko

Zgodnie z Kodeksem cywilnym małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Dlatego takiemu dziecku w ogóle nie można przypisać winy. Odpowiedzialność za wszelkie zachowania dziecka powodujące szkody ponoszą osoby opiekujące się nim w ramach tzw. winy w nadzorze. Sytuacja ta zmienia się wraz z ukończeniem przez dziecko trzynastego roku życia, wtedy bowiem uzyskuje ono ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Na gruncie spraw odszkodowawczych oznacza to, że zdolność deliktowa małoletniego podlega ogólnym regułom. Jednak sąd może uznać niedopuszczalność przypisania mu winy, jeżeli stan jego sprawności fizycznej i intelektualnej jest niewystarczający do prawidłowej oceny znaczenia popełnionego czynu.

Dochodzenie odszkodowania?

Pierwszą z przesłanek dochodzenia odszkodowania jest wyrządzenie szkody przez nadzorowanego, któremu nie można przypisać winy, oczywiście pod warunkiem, że jego zachowanie ma znamiona bezprawności i istnieje związek przyczynowy pomiędzy działaniem, a szkodą. Dalej należy wykazać osobę na której ciążył obowiązek nadzoru i jej winę w nienależytym sprawowaniu go. Nie zawsze są to rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku, gdy dziecko przebywa w szkole, na basenie, czy kolonii i rodzice nie sprawują nad nimi opieki, odpowiedzialność będzie spoczywała na osobach, które przyjęły na siebie ten obowiązek. Tak naprawdę odpowiedzialność odszkodowawcza nadzorującego wynika z jego czynu, tj. nieprawidłowego sprawowania opieki nad dzieckiem. Ustawodawca wprowadził domniemanie winy w nadzorze osoby zobowiązanej do nadzoru oraz domniemanie związku przyczynowego między wyrządzeniem szkody przez osobę poddaną pieczy, a wadliwym wykonywaniem nadzoru. Każde z tych domniemań jest wzruszalne, ale to nadzorujący musi w procesie wykazać swoją niewinność. Oczywiście zawsze należy dokładnie rozpatrzeć okoliczności każdego przypadku, gdyż inaczej wygląda obowiązek opieki nad dzieckiem znajdującym się w szkole, a inaczej na basenie, czy w innym miejscu.

Dochodzenie odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziecko nie jest proste, tym bardziej, że polskie prawo przewiduje szereg wyjątków od opisanych powyżej reguł odpowiedzialności. Stąd w takich przypadkach bardzo trudno dochodzić swoich praw na własną rękę, bez pomocy profesjonalnego prawnika, np. radcy prawnego.

 

Artykuły promowane

Sortowanie odpadów odbywa się współcześnie w coraz bardziej przemyślany...
12 lipca 2017 r. rozpoczął się ogólnopolski plebiscyt Gala Branży Weselnej 2017...
Czy nadal zdarza Ci się uronić łezkę, oglądając Śniadanie u Tiffany’ego z...
Nowoczesna toaleta to coś o czym marzy dzisiaj chyba praktycznie każda Pani domu....
Kręte uliczki francuskich miasteczek wprowadzają każdego turystę w niepowtarzalny...
Za nami coroczny piknik rodzinny organizowany przez spółkę ADR Polska, będącej...

Kalendarium

/ Styczeń 2018
PN WT ŚR CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Copyright © 2013 iSanok. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja i CMS: omnia.pl